หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
ผู้บังคับบัญชา
กต.ตร.สน.ธรรมศาลา
ข้อมูล สน.ธรรมศาลา
ข้อมูลท้องถิ่น
อาสาสมัคร
1.ด้านการบริการทั่วไป
2.ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
5.ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจ
จเรตำรวจแห่งชาติ

Free Hit Couner

            สน.ธรรมศาลาของเรา

    

สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา สังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2540 เดิมมีที่ทำการเลขที่ 420 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ เช่าอยู่อาศัย
ปัจจุบัน มีอาคารที่ทำการที่เลขที่ 5 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

อาณาเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา 

        

ทิศเหนือ  จรดคลองมหาสวัสดิ์  ติดเขตสถานีตำรวจภูธร  ตำบลมหาสวัสดิ์  และสถานีตำรวจภูธรตำบลปลายบาง
โดยเริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  บรรจบกับริมฝั่งคลองทวีวัฒนา  ฝั่งตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  กับจังหวัดนครปฐมไปทางทิศตะวันออก
เลียบไปตามริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งใต้  จนบรรจบกับทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340 
( บางบัวทอง-ตลิ่งชัน ) ฟากตะวันตก
ทิศใต้  จรดคลองบางพรม  ติดเขต สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง  และสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง
โดยเริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งคลองบางพรมฝั่งใต้  บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
340  ( บางบัวทอง-ตลิ่งชัน )  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศตะวันตก  เลียบไปตามริมฝั่งคลองบางพรมฝั่งใต้ 
จนบรรจบกับริมฝั่งคลองทวีวัฒนาฝั่งตะวันตก  เลียบไปตามริมฝั่งคลองทวีวัฒนาฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ 
จนบรรจบกับแนวทางของทางเท้าด้านนอกของ ถนนทวีวัฒนาฟากเหนือ     ไปทางทิศตะวันตก
จนบรรจบกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานคร  กับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก   จรดถนนกาญจนาภิเษก  สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
โดยเริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340  ( บางบัวทอง-ตลิ่งชัน )
ฟากตะวันตก  บรรจบกับริมคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดนนทบุรี  ไปทางทิศใต้  ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340
(บางบัวทอง-ตลิ่งชัน ) ฟากตะวันตก  ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  338 ( ถนนสมเด็จพระราชชนนี )
จนบรรจบกับริมฝั่งคลองบางพรมฝั่งใต
ทิศตะวันตก  จรดเขต  สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุทธมณฑล
โดยเริ่มจากบริเวณที่เส้นแบ่งเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม
บรรจบกับริมถนนทวีวัฒนาฟากเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดนครปฐม  บรรจบกับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งใต้ 
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี

                                                         

 

สน.ธรรมศาลา เบอร์ด่วน 0-2441-4000 ; โทรศัพท์ 0-2441-3546-9 ; โทรสาร 0-2441-3576 ; www.thammasala.metro.police.go.th e-mail ; thammasala@royalthaipolice.go.th ; ตู้ปณ.100 ปณฝ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา
เลขที่ 5 ถนนอุทยาน  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ 0-2441-3546-9, โทรสาร 0-2441-3576
thammsala@royalthaipolice.go.th